sllikovnica

likovna kultura za osnovnu školu

Archive for the day “1 decembra, 2011”

Svet uobrazilje u likovnim delima 2


Nespojivi elementi

U svojim fantazijama umetnici često izopštavaju predmete ili bića iz realnog okruženja ili kombinuju u stvarnosti nespojive elemente.

 

 

Film,strip,animirani filmovi…

U stripu i animiranim fimovima fantaziju imamo od samih početaka ovih umetnosti,a sa razvitkom tehnologije sve je lakše praviti i filmove sa fantastičnom tematikom.

 

Arhitektura

Osnov da se uradi neka fantastična kompozicija nije samo predstava predmeta ili bića.Prilikom izrade takve kompozicije prisutne su sve vrste eksperimentisanja,počev od boje,linije i svetlosti,pa do teksture.Čak i zgrade mogu biti podignute zahvaljujući fantaziji.

Svet uobrazilje u likovnim delima


 

PitijaSnovi su svojim neobičnim predstavama intrigirali maštu ljudi.Nejasan i tajanstven sadržaj snevanog donosio je radost,ali i strepnju.

Vladari su odlazili u proročišta u potrazi za tumačenjem snova i savetima kako da razreše neku dilemu.

Po grčkoj mitologiji,Morfej,bog snevanja,dolazio je sa svojim bratom Fantasom u snove čineći ih neobičnim.Otuda se i do današnjih dana zadržala reč fantazija sa značenjem mašta ili uobrazilja.A bez mašte i maštovitih ljudi,koji su težili da svoje snove ostvare,ne bi danas bilo mnogih stvari i mašina.Mašta je često veliki pokretač kojim se mogu prebroditi i najveći problemi.

Fantazija je sposobnost da se mateijal dobijen opažanjem kombinuje na nove ,neobične načine i u nestvarne celine. Ona je preduslov svake stvaralačke aktivnosti i kreacije.

U svetu umetnosti,od najranijih dana civilizacije do današnjih dana,veliki broj dela u kojima mašta igra dominantnu ulogu. Fantazijska stvorenja

Sigurno vam je poznato da se u mnogim bajkama pojavljuju životinje koje govore i neobična ljudska bića sa samo naizgled ljudskim karakteristikama.Ona mogu da lete,da čitaju misli,da se nalaze i žive na mestima gde to nije moguće(kao čardak ni na nebu ni na zemlji itd).Ta bića mogu biti i hibridna,tj. Da spajaju nekoliko različitih-kao minotauri,kentauri,grifoni,sirene,svinge i puno vilinskih bića.Svi oni su našli svoje mesto i na umetničkim delima. 
Vrt uzivanja

Nadrealizam

Poseban pravac u umetnosti koji se rukovodi maštom i ljudskom podsvešću zove se nadrealizam.Najpoznatiji predstavnik ovog pravca je Salvador Dali.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

Religiozno slikarstvo

Religiozno slikarstvo je često protkano fantastičnim motivima.


Post Navigation

%d bloggers like this: