sllikovnica

likovna kultura za osnovnu školu

Archive for the day “17 novembra, 2011”

Ornament

Šta je ornament?

Ornamentika je opšti pojam za umetnost ukrašavanja.

Poseban likovni karakter ornamentike ne čine pojedinačni motivi već ritmički uređen simetrični niz motiva.

ornament2
Pri ponavljanju linearnog toka koriste se različite vrste linija:prava,lomljena sa ujednačenim i nejednakim krakovima,kriva i prava i kriva u kombinaciji.Pompeja

____________________

Podela

 Ornamente delimo na tri načina:po širenju,obliku i primeni.

Podela po širenju

Po širenju ornamenti se dele na zvezdaste,paralelne i simetrične.
zvezdasto
      ornament       simetrično
_____________________________________________________________

Podela po obliku

Po obliku se dele na:palmete,rozete,preplet,spirale,lavirint.
palmete
   rozeta  preplet  spirala  lavirint
_____________________________________________________________

Podela po primeni

Po primeni ornamente delimo na:arhitektonsku plastiku,upotrebne predmete i opremu knjige.
arhitektonska plastika
     upotrebni predmeti     oprema knjige
____________________________________________________________________

Ovu lekciju možete da preuzmete i kao Power Point prezentciju klikom na sledeći link:  Ornament


Post Navigation

%d bloggers like this: